วันนี้ไม่ดี

วัน เวลา อดีต ปัจจุบัน หมุนเวียนเปลี่ยนผัน….ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เราย้อนอดีตไม่ได้แต่เรายังมีอนาคต พรุ่งนี้คืออนาคต ถ้าวันนี้เราผิดพลาดไปแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว เรายังมีความหวังในวันพรุ่งนี้เสมอ เริ่มใหม่ ทำใหม่ คิดใหม่ ตั้งมั่นในใจ >วันนี้ไม่ดี พรุ่งนี้เริ่มใหม่< เปรียบเสมือนคนเรา เมื่อล้มก้อควรจะลุกขึ้นสู้ใหม่ สิ่งที่ไม่ดีก้อเป็นอดีตที่ไม่่น่าจดจำ พรุ่งนี้คืออนาคตที่สวยงามรอให้เราพร้อมสัมผัสเสมอ>>>พรุ่งนี้ดีที่สุด

ให้คะแนนคำคมนี้

เลือกคะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต: