เลิกยากที่สุด

เลิก การยกเลิกบางสิ่งบางอย่าง ยาก เรื่องที่ทำเเล้วใช้เวลาคิดเเละเวลากระทำนานๆ ที่สุด เรื่องที่ทำเเล้วเป็นเรื่องที่สุดยอด คือ บางสิ่งบางอย่างที่หรือประโยคที่ใช้ถามคำถาม เลิกรู้สึก เป็นสิ่งที่ทำอยากที่สุดเพราต้องใช้เวลาตัดสินใจนานเเละต้องใช้กระบวนการทางความคิดเเละหัวใจในการตัดสินใจเลิกทำในสิ่งที่เราอยากทำอยากรู้สึกเพื่อให้เราผ่านเรื่องราวที่เราไม่อยากจะรู้สึก ให้ผ่านพ้นความรู้สึกนั้นไปให้ได้

ให้คะแนนคำคมนี้

เลือกคะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต: