Posted in คําคมโดนใจ

ก่อนที่จะเชื่อใจคนอื่น

ก่อนที่เราจะเชื่อใจคนอื่น เป็นเรื่องที่ทำได้อยากที…

Posted in คําคมโดนใจ

คนที่ปล่อยเรื่องแย่ๆ

คนที่มีความสุข พูดถึงคนที่มีพลังกาย พลังใจในด้านบว…

Posted in คําคมโดนใจ

ยามอาทิตย์ลับฟ้า

ยามอาทิตย์ลับฟ้า เวลาใกล้จะมืด ฟ้ากำลังสหลัว เป็นส…

Posted in คําคมโดนใจ

จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ขอเเค่ซื้อสัตว์กับผมผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง คำมั่นส…

Posted in คําคมโดนใจ

เราจะคิดถึงกันในฐานะ

สุดท้าย เรื่องที่เป็นเรื่องสุดท้าย การทำอะไรเป็นตร…

Posted in คําคมโดนใจ

วนเวียนในสมอง

จะเริ่มใหม่ได้ยังไง การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่อยาก…

Posted in คําคมโดนใจ

อย่าลืมว่าเขา?

รักเขามากก็จริง การรักใครจนงมงาย ไม่อยากเสียของที่…

Posted in คําคมโดนใจ

แสงแดดมันแยงตา

แสงแดดเเยงตา เื่อพระอาทิตย์ขึ้นเป็นฟากฟ้าทำให้เกิด…

Posted in คําคมโดนใจ

อย่าไปสนใจคนที่ไม่รัก

อย่าไปใส่ใจคนที่ไม่รัก บางครั้งความรักก็มีหลายมุมม…

Posted in คําคมโดนใจ

ไม่เห็นแคร์ ฉันมีใหม่

เธอบอกรัก มีคนมาบอกรัก ฉันก็รัก การตอบรับความรัก ไ…

Posted in คําคมโดนใจ

เจ็บเกินจะทน เพราะใครบางคน

บางครั้ง บางช่วงเวลาบางช่วงอารมณ์ เราก็แอบยิ้ม คนม…

Posted in คําคมโดนใจ

นอนหลับสบาย แต่

คนบางคน เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างคน นอนหลับสบาย กา…

Posted in คําคมโดนใจ

รอยยิ้มและความสุข

ให้รอยยิ้ม รอยยิ้มของคนทุกคนจะเป็นเครื่องบ่งบอกอาร…

Posted in คําคมโดนใจ

จะทำจะพูดไรก็ได้

ยิ่งสนิทกัน เวลาเราให้ความไว้ใจกับใคร หรอสนิทสนมกล…